Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2018.05.01, 10:38

Wizyta studyjna Komisji Europejskiej, Inea i SDM w PAŻP

zdj

19 kwietnia 2018r. w siedzibie PAŻP odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Dyrekcji Generalnej ds. Transportu Komisji Europejskiej (DG MOVE), Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) oraz SESAR Deployment Manager (SDM). W spotkaniu wzięli udział również reprezentanci instytucji krajowych: Ministerstwa Infrastruktury (MI), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR), Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC).Spotkanie rozpoczął Prezes PAŻP Janusz Niedziela podkreślając istotę programu SESAR oraz zaangażowanie PAŻP we wdrożenie programu poprzez m.in. realizację projektów SESAR. Oprócz prezentacji wskazanych projektów CEF wizyta była także okazją do zaprezentowania dotychczasowych osiągnięć PAŻP w wyniku realizacji innych projektów wdrożeniowych w ramach SESAR i celów strategicznych wspierających realizację ATM Master Plan.

Wizytacja miała na celu ocenę postępu realizacji oraz stopnia zaawansowania dwóch wybranych przez INEA projektów SESAR współfinansowanych ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF): Platformy testowo- walidacyjnej (1st part of the upgrade of the P_21 PEGASUS system to SESAR functionalities - Test and Validation Platform 131_AF3 i Upgrade sieci LAN (Local Area Network upgrade 2015_035_AF5).Przedstawiciele DG MOVE, INEA, SDM oraz ministerstw bardzo pozytywnie ocenili przebieg wizyty, stan realizacji projektów, jak również docenili dotychczasową współpracę z PAŻP, jako beneficjenta środków unijnych.
powrót