Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

O Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2018.06.16, 09:35

Spotkanie PHRC z SESAR Deployment Manager w PAŻP

zdj

12 czerwca miało miejsce spotkanie przedstawicieli Konsorcjum PAŻP-HungaroControl-ROMATSA (PHRC) z członkami zarządu SESAR Deployment Manager (SDM).

Wśród tematów omawianych podczas spotkania znalazły się m. in. następujące zagadnienia:
• Jednolite stanowisko członków SDM w zakresie utrzymania zarządzania wdrożeniami SESAR przez ANSPs, linie lotnicze i porty lotnicze,
• Kierunki rozwoju SDM po 2020, w kontekście nowych wieloletnich ram finansowych UE (Multiannual Financial Framework),
• Doświadczenia, rekomendacje oraz działania przygotowawcze w kontekście zbliżającej się wizyty Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (European Court of Auditors) w PAŻP, w celu audytu wybranych projektów PAŻP realizowanych z finansowym wsparciem UE (Connecting Europe Facility),
• Możliwości wykorzystania rumuńskiej prezydencji w Radzie UE w celu promowania i wspierania działań SDM na rzecz modernizacji europejskiego systemu ATM,
• Rewizja analizy kosztów i korzyści funkcjonalności wymaganych przez Pilot Common Project,
• Możliwość zlecenia SESAR Deployment Managerowi przez Komisję Europejską kierowaniem programu ADS-B, zamiast uregulowania go w drodze rozporządzenia wykonawczego.
Konsorcjum PHRC, którego liderem jest PAŻP, zostało powołane w grudniu 2017 r. w celu wprowadzenia do struktur SDM i reprezentowania dwóch nowych członków – tj. HungaroControl i ROMATSA.

SDM, na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej nr 409/2013, od stycznia 2015 r. pełni funkcję menadżera procesu wdrożenia Programu SESAR, zapewniając koordynację i synchronizację projektów wdrożeniowych istotnych dla europejskiej sieci ATM oraz wpisujących się w Pilot Common Project.
powrót
 
W czasie przeglądania strony internetowej pansa.pl przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, nazwa domeny, przeglądane treści. Dane zbierane automatycznie nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i przetwarzane będą wyłącznie wewnętrznie w celach analitycznych i statystycznych oraz dla celów administrowania serwerem.