Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje


2011.04.21, 10:57

Propozycja stawek opłat nawigacyjnych na rok 2012
PANSA_logo.jpg

W roku 2011 wszystkie Agencje Ruchu Lotniczego w Europie oraz Instytucje Państwa odpowiedzialne za lotnictwo pracują nad propozycjami stawek opłat nawigacyjnych na kolejne lata. Proces określania kosztów oraz ich konsultowania rozpoczął się wcześniej niż zwykle z uwagi na to, że Państwa Europejskie podlegają nowym regulacjom Unii Europejskiej odnoszącym się do Planu Skuteczności Działania na lata 2012-2014, który określał będzie kwestie kosztów oraz cele w zakresie efektywności na kolejne 3 lata.2011.04.13, 11:51

Krok w kierunku Lotniska Lublin
foto_Lublin_2011.jpg

Prezes Zarządu Portu Lotniczego Lublin Pan Grzegorz Muszyński i Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pan Krzysztof Banaszek podpisali umowę dzierżawy nieruchomości, na której zostanie usytuowana pomoc nawigacyjna służąca lubelskiemu lotnisku i przestrzeni powietrznej nad terenami Lubelszczyzny.2011.04.05, 09:32

Transportowa biała księga
ulc.jpg

W ślad za komunikatem ULC informujemy, że Komisja Europejska opublikowała dokument pt. Biała Księga – Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu.2011.04.01, 11:47

Czwarta rocznica powstania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
PANSA_logo.jpg

1 kwietnia 2007 roku zarządzanie ruchem lotniczym w Polsce przejęła Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP), która zastąpiła Agencję Ruchu Lotniczego, funkcjonującą dotychczas w ramach Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze (PPL).