Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Najnowsze Informacje

2008.10.20, 10:44zdj

Kontrolerzy Ruchu Lotniczego,
Koleżanki i Koledzy,


składając Wam wszystkim z okazji Międzynarodowego Dnia Kontrolera życzenia wszelkiej pomyślności, rozwoju zawodowego i dalszego zaangażowania w prace na rzecz budowy bezpiecznego i sprawnego systemu ATM w Polsce chciałbym jednocześnie podziękować za ogromny wysiłek jakim jest bieżąca obsługa stale rosnącego ruchu lotniczego.

Personel licencjonowany jest w sposób szczególny przedmiotem zainteresowania kierownictwa PAŻP z uwagi na obecne i przyszłe wyzwania wynikające między innymi z projektu ELPAC oraz wspólnych wymogów UE w zakresie licencjonowania personelu. Mam nadzieję, że dobre wyniki pracy polskiej kontroli ruchu lotniczego będą w przyszłości jednym z fundamentów, na którym budowane będą funkcjonalne bloki przestrzeni, w których PAŻP odgrywała będzie wiodącą rolę w regionie.Ktoś powiedział: „ludzie są tym co wielokrotnie robią” – życzę Wam byście doskonalili się w swoim rzemiośle do czego macie wielkie perspektywy, biorąc pod uwagę obecne osiągnięcia w zakresie utrzymania poziomu bezpieczeństwa ATM oraz efektywności pracy.W tym kontekście przyłączam się również do motta IFATCA na ten dzień:
OPTIMUM EFFICIENCY! UNCOMPROMISED SAFETY! EVERY DAY, EVERYWHEREZ poważaniem,

Krzysztof Banaszek

Prezes PAŻP
powrót