Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2010.11.15, 12:17

Współpraca PAŻP i Oro Navigacija we wdrażaniu programu Baltic FAB

zdj

13 listopada 2010 r. odbyło się spotkanie Prezesa PAŻP, Krzysztofa Banaszka z Dyrektorem Generalnym Oro Navigacija, Algimantasem Ra??iusem. Był to kolejny etap rozmów na temat wdrożenia przygotowań do spełnienia wymogów Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES) w kontekście ustanawiania Baltic FAB i realizacji wspólnego Programu podpisanego w dn. 30 lipca 2010 r.

Przedstawiciele PAŻP 13 i 14 listopada 2010 r. wzięli również udział w Dniach Kultury Polskiej w Wilnie. Była to jedna z największych i zarazem najbardziej wszechstronnych prezentacji polskich osiągnięć artystycznych i kulturalnych roku. Z tej okazji organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny.

Obie instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej (ANSPs) posiadają zasoby, które mogą być wspólnie wykorzystane w zakresie wzmacniania współpracy regionalnej w kontekście budowy Baltic FAB. PAŻP może w szczególności wykorzystać doświadczenia litewskie m.in. w zakresie ograniczania opóźnień lotniczych oraz zmniejszenia deficytu służb operacyjnych.

Łączna kontrolowana przestrzeń powietrzna projektowanego Baltic FAB to 409 tysięcy km2, w tym:
- Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Warszawa 334 000 km2
- Rejon Informacji Powietrznej (FIR) Wilno 75 338 km2.

Głównym celem utworzenia FAB w Europie jest osiągnięcie maksymalnej pojemności i wydajności sieci zarządzania ruchem lotniczym, skrócenia długości tras lotniczych - z czym wiąże się oszczędność paliwa lotniczego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poprawy efektywności kosztowej instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do utworzenia FAB-ów najpóźniej do 4 grudnia 2012 roku.

Notatka prasowa
powrót