Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Najnowsze Informacje

2012.10.03, 11:01

Wrześniowy Industry Monitor: spadek ruchu lotniczego o trzy procent

zdj

Najnowszy Industry Monitor zawiera m.in. wrześniowe dane z europejskiego rynku przewozów lotniczych oraz obniżoną siedmioletnią prognozę ruchu.

Wstępne wrześniowe dane statystyczne pokazują spadek europejskiego ruchu lotniczego o 3 procent względem września roku ubiegłego. W ubiegłym miesiącu europejski ruch lotniczy zmniejszył się o 1,2 procent w porównaniu z sierpniem roku ubiegłego.

EUROCONTROL zaktualizowała swoją siedmioletnią (2012 –2018) prognozę ruchów lotniczego. Jako przyczynę obniżenia prognozy podaje się: bardzo wysokie ceny ropy naftowej, słabsze perspektywy gospodarcze i inne niekorzystne wydarzenia.

Prognoza przewiduje na 2012 rok spadek ruchu lotniczego o 1,5 %. W przyszłym roku prognozowany jest „płaski wzrost”. W ostatnim roku prognozy na europejskim niebie obsłużonych będzie 11,1 miliona lotów.

IATA skorygowała w dół swoje wcześniejsze prognozy na 2012 r. W maju IATA zapowiadała, że straty europejskich przewoźników wyniosą 900 milionów euro, poprzednia marcowa prognoza mówiła o stratach zaledwie 450 mln euro

Obecne IATA przewiduje, że europejscy przewoźnicy lotniczy stracą w 2012 roku - 1,2 miliarda dolarów.
powrót