Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Film cybersecurity
Film cybersecurity
Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni PowietrznejLogo CEF

Najnowsze Informacje

2012.11.09, 10:20

ćwiczenia zarządzania kryzysowego

zdj

Tegoroczne ćwiczenie zarządzania kryzysowego NATO – CMX (Crisis Management Exercise) zostanie przeprowadzone w dniach 12 – 16 listopada 2012 roku, równolegle z ćwiczeniami: Cyber Coalition 12 (CC) oraz krajowym ćwiczeniem uzupełniającym do ćwiczenia CMX. ćwiczenie CMX 2012 oraz CC są ćwiczeniami międzynarodowymi, natomiast w ćwiczeniu uzupełniającym udział wezmą wyłącznie podmioty krajowe.

Głównym celem ćwiczenia NATO CMX 2012 jest sprawdzenie procedur zarządzania kryzysowego Sojuszu Północnoatlantyckiego na poziomie strategicznym, z zaangażowaniem cywilnego i wojskowego personelu, zarówno w państwach członkowskich, Kwaterze Głównej NATO, jak i Dowództwach Strategicznych Sojuszu. W ćwiczeniu, jako państwa partnerskie Sojuszu, uczestniczyć będą również Szwecja i Finlandia. CMX 2012 jest ćwiczeniem aplikacyjnym, a w związku z tym, żadne realne siły i środki nie będą zaangażowane w jego przebieg.

W ćwiczeniu NATO CMX 2012 wezmą udział w charakterze obserwatorów: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) oraz Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), a także przedstawiciele Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (EEAS), którzy będą aktywnie wspierać ćwiczenie.

Ze strony polskiej CMX 2012 koordynuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Weźmie w nim udział piętnaście ministerstw i instytucji centralnych w tym m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W charakterze obserwatora w ćwiczenie zaangażowane jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
ćwiczenia NATO CMX są organizowane od 1992 roku. CMX 2012 jest osiemnastym z serii, jednocześnie jest to dwunaste ćwiczenie, w którym uczestniczy Polska.

Tegoroczne ćwiczenie CMX, zostanie przeprowadzone równolegle z ćwiczeniami obrony cyberprzestrzeni Cyber Coalition 12 (CC). Obydwa ćwiczenia zostaną przeprowadzone w oparciu o ten sam, hipotetyczny scenariusz, przedstawiający narastające zagrożenie, którego źródłem będą ataki z użyciem środków chemicznych, biologicznych i radiacyjnych (CBR), w tym cyberataki na dużą skalę, mające wpływ zarówno na natowską, jak i krajową infrastrukturę krytyczną.
ćwiczenie Cyber Coalition 12, będzie sprawdzało skuteczność i efektywność wspólnych procedur oraz zdolności obrony cybernetycznej. Razem z państwami sojuszniczymi, będą w nim uczestniczyły państwa partnerskie: Austria, Finlandia i Szwecja, natomiast Australia, Irlandia i Szwajcaria wezmą udział w charakterze obserwatora. Dodatkowo, obserwatorami ćwiczenia będą przedstawiciele Unii Europejskiej, specjaliści w zakresie ochrony cyberprzestrzeni.

* * *
Równolegle z międzynarodowymi ćwiczeniami CMX 2012 i Cyber Coalition 12, przeprowadzone zostanie krajowe ćwiczenie uzupełniające. Jego celem jest sprawdzenie wybranych elementów krajowego systemu zarządzania kryzysowego. Szczególny nacisk położony będzie na rozwiązania i procedury dotyczące reagowania w przypadku ataków na infrastrukturę teleinformatyczną i zagrożenia środkami CBR (chemicznymi, biologicznymi i radiacyjnymi) oraz procedury wprowadzania ograniczeń na rynku paliw.

Organizatorzy ćwiczenia – Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – opracowali scenariusz, obejmujący hipotetyczne zdarzenia w cyberprzestrzeni – atak na infrastrukturę dostarczającą paliwa płynne na terytorium naszego państwa, co będzie wiązało się z koniecznością zapewnienia ciągłości ich dostaw.

W ćwiczeniu, oprócz MG, MSW, ABW i RCB, udział wezmą przedstawiciele m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Transportu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ponadto zaangażowana zostanie administracja rządowa trzech województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego i warmińsko- mazurskiego.
ćwiczenie uzupełniające, podobnie jak ćwiczenie CMX 2012, ma charakter aplikacyjnych ćwiczeń sztabowych, co oznacza, że w ćwiczenie nie będą zaangażowane realne siły i środki (np. jednostki państwowej straży pożarnej czy policji). Uczestnicy będą wypracowywać decyzje w odpowiedzi na zdarzenia przedstawione w scenariuszu ćwicząc w swoich rzeczywistych miejscach pracy.
powrót